Shopping Cart – 0kr

0 items

No products in the cart.

Sea Boost Antifouling stripper 2,5L

859kr

Sea Boost Stripper löser upp gamla giftfärger med en teknik som sparar underliggande gelcoat och intakta 2K epoxi lager. Detta innebär att du slipper onödigt arbete då du renoverar båtbotten, eftersom du kan utnyttja den underliggande intakta grunden då du fortsätter arbetet. Därtill slipper du arbetet med att skrapa av intakta lager. Ofta lösgörs gamla giftfärger på ett sätt som gör det svårt att samla upp miljöfarligt avfall. Då du använder Stripper skrapar du bort det mjuka avfallet på en presenning varifrån det är lätt att ta till vara.

Sanering av båtbotten är aktuellt för många, eftersom EU:s nya rekommendationer innebär att biocidhalten i giftfärg drastiskt skall skäras ned inom närmaste åren. Dessutom siktar rekommendationerna på ett totalförbud 2030 och därtill uppmanas myndigheter att övervaka kontaminering av mark- och vattenområden. Detta har satt fart på många båtklubbar i Sverige.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sea Boost Antifouling stripper 2,5L”

Your email address will not be published. Required fields are marked *