Lefant T-COAT 0,75L

589.00 kr

  • Lefant T-Coat är helt fri från bekämpningsmedel/biocider, metaller, silikon och får användas i ALLA farvatten!
  • Rekommenderad som underlagsfärg av borsttvättsleverantörer

 

4 i lager

Fraktfritt vid ordrar över 2500 SEK

Beskrivning

Lefant T-Coat

 

Lefant T-Coat är en hård och blank tvåkomponents epoxifärg som ger en mycket hal och tät yta med minimal friktion. Färgfilmens unika ytegenskaper ger ökad fart, spar bränsle och bidrar effektivt till att skydda skrovet mot fuktinträngning/plastpest samt förhindrar korrosion på metaller. Det hårda, hala och blanka ytskiktet försvårar för påväxt att vidhäfta och är samtidigt lätt att hålla ren vilket gör produkten lämplig som underlagsfärg för mekaniska rengöringsmetoder som t.ex. båtbottentvättar. Lefant T-Coat har vid korrekt utförd applicering en mångårig prestanda.

OBS! Pigment ska köpas till, välj mellan Svart, Naturvit, Mörkblå, Röd, Orange, Grön. 

 

  • Lefant T-Coat är helt fri från bekämpningsmedel/biocider, metaller, silikon och får användas i ALLA farvatten!
  • Rekommenderad som underlagsfärg av borsttvättsleverantörer

 

Appliceringsverktyg: Lackroller (typ filt eller mohair, bredd 100m.m.) och lackpensel.

Räckvidd/täckning: C:a 9m2/liter.

Kompatibla underlag: Gelcoat/plast, Stål, Aluminium, drev, trimplan. Tidigare bottenfärger och andra en-komponentsfärger avlägsnas helt. Underlaget grovslipas (korn 80-120) och tvättas noggrant. Vid behov t.ex. vid applicering på obehandlad gelcoat, på järn, stål och aluminium grundbehandla ytan med ett skikt Lefant Epoxi Primer. Kan målas på befintlig epoxygrundfärg i gott skick efter grovslipning (korn 80-120). För att uppnå en extra slät ”kappseglingsyta” kan Lefant T-Coat våtslipas till önskad slutfinish.

Underlagstemperatur vid applicering: Lägsta härdningstemperatur +7°, vid högre temperatur blir produkten mer lättflytande och tvärtom vid lägre temperatur. För att förbättra arbetsförhållanden vid låga arbetstemperaturer kan t.ex. värmefläktar placeras i anknytning till appliceringsytan och epoxyblandningen placeras i ett uppvärmt vattenbad. Rekommenderad underlag- och produkttemperatur är +15°C till +25°C.

Förarbete: Befintliga en-komponentsfärger avlägsnas helt, t.ex. genom att använda Lefant Paint Remover, slipning eller blästring. Befintlig epoxigrundfärg i gott skick kan sitta kvar. Slipa ytan grovt (korn 80-120) och tvätta sedan noggrant med Lefant Boat Cleaner och färskvatten. Applicera ett skikt Lefant Epoxi Primer. Spackla därefter eventuella ojämnheter och skador.

Obs! För bästa täckning och kulördjup, välj den kulören på grundfärgen (Epoxi Primer) som stämmer bäst överens med kulörvalet på T-Coat. T.ex. vid val av Mörkblå T-Coat, grundmåla med svart Epoxi Primer, vit T-Coatkulör grundmålas med vit Epoxi Primer och svart T-Coat med svart Epoxi Primer osv.

Blandning: Blanda valt pigment med basen och rör om noggrant, tillsätt därefter härdaren och rör om noggrant. (Obs! Pigment måste tillsättas då pigmentet är en del av basen i blandningsförhållandet bas/härdare)

Målning: Se till att appliceringsytan är ren, torr och håller en temperatur mellan 15-25°C. Inför varje applicering avtorkas behandlingsytan med Lefant IPA Surface Cleaner eller Aceton. Påför T-Coat i jämna skikt över en begränsad yta och efterstryk direkt med pensel (håll penseln i ca 45 graders vinkel för att minimera uppkomst av penselränder) Låt sedan första skiktet härda tills ytan är slipbar. Inför andra skiktet uppruggas ytan med slippapper korn 120-180, detta för att skapa ett repmönster så att efterkommande skikt kan vidhäfta ordentligt.

Övermålning (mellan T-Coatskikt): Låt första skiktet T-Coat härda tills ytan är slipbar. Matta ner ytan (korn 120-180) och tvätta sedan grundligt med Lefant Boat Cleaner och färskvatten, låt torka.

Övermålning på Lefant T-Coat (med t.ex. Antifoulingfärg): Matta ner ytan grovt (korn 120) och följ sedan instruktion för vald produkt.

Användning/underhåll: För att hålla ytan ren under säsong rekommenderas borsttvätt, Scrubbis, högtryckstvätt eller annat mekanisk rengöringsmetod. Lämpliga produkter för slutrengöring och återställning av ytan på land är Lefant Boat CleanerLefant Boat Bottom & Waterline Cleaner och Lefant Barnacle Remover.

Antal skikt: 2-3 (c:a 100my/lager)

Grundfärg/primer: Lefant Epoxi Primer

Rekommenderad personlig skyddsutrustning: Handskar, andningsskydd och engångsoverall