Sprutförtunning 2-komp

419.00 kr

2 i lager

Fraktfritt vid ordrar över 2500 SEK

Beskrivning

Epifanes PU Sprutförtunning används för att uppnå optimal yta vid sprutlackering. Denna förtunning skall användas till sprutpåföring av Epifanes tvåkomponentfärg och lack. Vid användning av Epifanes förtunning för tvåkomponentfärg och lack – följ anvisningar och produktinformation för den enskilda lacken eller färgen som skall användas.

Förtunningen säkerställer rätt viskositet och vidhäftning. Man kan enkelt justera viskositeten med förtunningen och gör även så att första lagren färgfilm inte blir för hårda.  Finns i 0,5L eller 1,0L förpackning. Får även bättre vidhäftning och inträngning i första lagret. Epifanes PU sprutförtunning bör alltid användas vid sprutlackering för att uppnå bästa resultat.

Tips för användning:

Förtunningen är mycket brandfarlig • Farlig vid inandning • Irriterar ögon, luftvägar och hud • Om inte effektiv ventilation är möjligt skall effektivt andningsskydd användas. • Använd trycklufts- eller friskluftsmask i trånga rum • Förvaras oåtkomligt för barn • Undvik öppen eld och värmekällor • Ät, drick eller rök inte under arbete med förtunningen.